ПриватБанк опублікував актуальну інформацію за кредитами пов’язаних осіб, виданими банком

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) кредити ПриватБанку пов’язаним особам становили 17,7% від загального кредитного портфеля на кінець 2015 року, згідно з даними проведеного аудиту компанією PWC. Загалом зростання заборгованості останнім часом було пов’язане з курсовою різницею та різким скороченням кредитного портфеля банку. Історично значення цього показника не перевищувало 20%.
Станом на 28 вересня 2016 р. кредити пов’язаним особам за методикою НБУстановили 4,71% від загального кредитного портфеля. За методикою НБУ значення показника Н9 (норматив максимального кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами порівняно з капіталом банку) ПриватБанку на 1.09.2016 року становило 29,29%, що знаходилося на рівні середнього значення по банківській системі 29,06% https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593. При цьому необхідно зауважити, що приблизно половина зазначеної цифри належить до пов’язаних осіб безпосередньо ПриватБанку, а інша частина – до компаній акціонерів. Існують певні відмінності між методологією НБУ для визначення пов’язаних осіб банку та стандартами МСФЗ. ПриватБанк продовжує співпрацювати з НБУ в цьому питанні.
Довідка: НБУ змінив методологію розрахунку показника Н9 Постановою НБУ від 08.06.2015 № 361. Дані щодо розрахунку цього показника відсутні на сайті НБУ до 01.06.2015. Унаслідок зміни методології НБУ з 01.07.2015 відбулося збільшення середнього показника Н9 за системою до максимального значення 63,72% на 01.12.2015. Згодом у 2016 році спостерігалося поступове зниження цього показника. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.